Mikä on taiteen tehtävä?

Heti alkuun on hyvä tehdä selväksi yksi asia: Yhdellekään taideteokselle ei ole mahdollista ”määrittää” tehtävää tai tehtäviä. Se ei onnistu esseemuodossa, eikä se onnistu jokapäiväisessä keskustelussa, jos kyseistä taidetta ei ensin katsota oikeassa kontekstissa. Tehtävän määrittäminen riippuu vahvasti kontekstista. Ideaalisessa…

Kauneus on katsojan silmässä – onko ei-esteettinen taide taidetta?

Kun ajattelemme taidetta, ajattelemme ehkä romantiikan ajan maalauksia, antiikin ajan veistoksia, tai muuta yleisesti ajateltuna kauniina pidettyä. Tyypillinen ajatus on, että taide ostaa olemassaolon oikeutuksensa olemalla jotain kaunista, jotain silmää miellyttävää. Kauneus ei kuitenkaan ole yksiselitteinen käsite, eikä myöskään kauneuden…

Onko taiteellistaminen hyväksi yhteiskunnalle?

Tuskinpa kukaan voi olla rehellisesti eri mieltä siitä, etteikö joitakin vuosikymmeniä sitten alkanut kaupungistuminen, tai urbanisaatio, olisi muuttanut suomalaisenkin yhteiskunnan rakennetta. Läpi koko inhimillisen sivilisaatiohistorian ajan ihmiset ovat asuneet enemmän tai vähemmän nykyaikaisia kaupunkeja muistuttavissa yhteisöissä, mutta omalla ajallamme on…