Kuvataide taiteenlajina tavoittaa meidät kaikki

Useimmille ihmisille kuvataide on varsinaista taidetta, ja monet ihmiset yhdistävätkin erilaiset kuvat taiteisiin. Monet tuntevat maalaustaiteen, mutta kuvataidetta ovat myös kuvanveisto, piirustus, taidegrafiikka ja valokuvataide. Kuvataide on ollut osa ihmisen kulttuuria jo kymmenien tuhansien vuosien ajan. Ensimmäiset kuvataiteeksi tunnistettavat työt löytyvät luolista, ja vanhimmat niistä ovat yli 40 000 vuotta vanhoja. Ensimmäinen eläintä esittävä luolamaalaus taas on arvioitu olevan ajalta 33 400 vuotta eaa., ja tällainen esim. sikaa esittävä maalaus löytyy Indonesian Sulawesi-saarelta Timpuseng-luolasta.

Luolamaalaukset ovat oiva esimerkki siitä, mitä kuvataide on, sillä kyseiset maalaukset olivat ihmisen luomia esityksiä jostain luonnossa esiintyvästä asiasta. Vanhimmat kuvataiteen työt esittivätkin jotain konkreettista ihmisen elämästä, kuten luolamaalaukset kuvasivat usein ihmisen silloista arkea. Myöhemmin kuvataiteeseen tuli osaksi symboliikka, esim. uskonnollisen taiteen myötä sekä abstrakti taide nykyaikana. Yleisesti ottaen kuvataiteeksi määritellään erilaisten silmällä havaittavien asioiden, kuten muotojen, ulottuvuuksien, valon ja värien kuvaaminen, yhdistely ja sommittelu. Tiivistettynä kuvataide on taidetta, jota voi havainnoida silmillä.

Kuvataiteen historia

Kuvataiteen historiaa tutkiessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että modernina aikana on voitu tutkia vain sellaista taidetta, joka on kestänyt vuosituhansien läpi nykyaikaan. Tällaista on esim. kestävällä materiaalilla, kuten pronssilla tai marmorilla tehty taide. Yleisesti ottaen kuvataiteen historia alkaa varhaisten korkeakulttuurien aikana noin 4000 vuotta eaa. Välimeren ja Lähi-idän alueella, jolloin kehitettiin uudenlaisia tekniikoita eri materiaalien hyödyntämiseen niin veistos- kuin rakennustaiteessa. Vastaavia tekniikoita kehitettiin myös Itä-Aasian maissa, joskin vähän myöhemmin kuin Lähi-idän alueella.

Maalaustaiteen tai taidegrafiikan kohdalla vanhimmat tähän päivään asti säilyneet työt ovat varhaiskeskiajalta puupinnalle tehtyjä grafiikkatöitä. Puun lisäksi mm. silkkiä, metallia, nahkaa ja erilaisia kankaita on käytetty kuvataiteen tekemiseen. Rakennuspintaan tehtyjä taidetöitä kutsutaan freskomaalauksiksi. Maalausaineina käytettiin pitkään tempera- ja öljyvärejä. Pastellivärit kehitettiin vasta 1700-luvulla ja akryylivärit 1960-luvulla. Maalaustyö säilyy sitä pitempään, mitä paremmin käytetty väriaine imeytyy maalausalustaan. Maalaustöitä tulee myös kunnostaa ja uusia, ja esimerkiksi Italian ja Espanjan alueella kunnostetaan tänä päivänä lukuisia eri freskomaalauksia.

Mikä on kuvataiteen asema nyky-yhteiskunnassa?

Kuvataiteella on suuri merkitys historiassa, sillä kuvia käytettiin viestimiseen silloin, kun lukutaito ei vielä ollut levinnyt laajalle. Kirkkojen freskomaalaukset usein esittivät raamatun tapahtumia ja pyhimyksiä, ja ne auttoivat kirkkoa viemään kristinuskon sanomaa eteenpäin kansalle. Muissa kulttuureissa kuvataiteilla usein esitettiin valtaa pitävien elämää. Kuvataide “keskiluokkaistui” vasta 1800-luvun Euroopassa, kun vaurastunut porvaristo aatelistoa seuraten alkoi teetättämään itsestään muotokuvia. 2000-luvulla kuvataide on helpommin kaikkien saatavilla, joskin taidenäyttelyitä ja taiteen ostamista pidetään paremmin yläluokalle kuin keskiluokalle soveltuvana.

Vaikka kuvataiteella on tänä päivänä vahva korkeakulttuurin maine, käytetään kuvataidetta ja kuvailmaisua monella eri tavalla viestimiseen ja ilmaisuun kaikissa kansanosissa ja kaikissa maissa. Pohjois-Korean kommunismia ja diktatuuria ihannoivat propagandamaalaukset julkisten rakennusten seinillä ovat hyvä esimerkki siitä, miten kuvataidetta käytetään tänä päivänä valtaa pitävien viestien eteenpäin viemiseen. Myös länsimaissa kuvataidetta käytetään osana yhteiskunnallista viestimistä, tästä hyvänä esimerkkinä toimii Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia esittävän kuusimetrisen ilmapallon käyttäminen Lontoossa osana presidentin vastaista mielenilmaisua.

Kuka voi olla kuvataiteilija?

Ei ole olemassa selkeää määritelmää siitä, kuka on kuvataiteilija ja kuka ei. Kuvataiteilijan ammattinimikettä käyttävät usein henkilöt, joilla on alan korkeakoulutus tai jotka harjoittavat kuvataiteiden tekemistä säännöllisesti. Siten taiteilijan tekemän taiteen arvostus – oli kyseessä sitten rahallinen arvostus tai kriitikoiden suosio – ei yleensä määrittele sitä, voiko joku kutsua itseään kuvataiteilijaksi. Yksi maailman kuuluisimmista kuvataiteilijoista Vincent van Gogh sai elämänsä aikana myytyä vain muutaman työn ja tuli vasta kuolemansa jälkeen arvostetuksi taiteilijaksi.

Suurin osa ihmisistä saa ensimmäisen opin kuvataiteista koulusta, missä kuvataiteita opiskellaan osana taidekasvatusta. Kuvataiteita voi tämän lisäksi opiskella jossain koulutusohjelmassa tai yksityisessä koulussa. Osa kuvataiteilijoista on itseoppineita. Tämän lisäksi joissain ammateissa, kuten opetus- tai mainosalan töissä tarvitsee kuvataiteen osaamista, ja joillain työn tuoma tarve oppia taiteita kirvoittaa heitä jatkamaan kuvataiteilijoina. Myös sosiaalisen median kuvia voi pitää kuvataiteina, ja yhtenä esimerkkinä tällaisesta Instagramin “Follow me to…” -tiliä, jossa tiliä ylläpitävä pariskunta esiintyy eri kohteissa ympäri maailmaa.

Mistä kuvataidetta voi ostaa?

Kuvataidetta on perinteisesti pidetty hyvänä sijoituskohteena, sillä taiteen arvo voi nousta vuosien varrella. Suomessakin toimii muutama taidekriitikko ja taidesijoittaja, jotka toimivat taidesijoittamisen asiantuntijoina. Kuvataidetta alkeellisesti tuntevan kannattaakin siis selvittää, missä voisi saada kuulla asiantuntijan näkemyksiä taidesijoittamisesta. Taidehuutokaupat ovat myös hyviä oppimisen paikkoja, joskin taidetta huonosti tuntevan voi olla vaikea tehdä huutokaupassa hyviä löytöjä. Kuvataidetta sisustamiseen voi ostaa useimmista huonekalumyymälöistä, minkä lisäksi on erikokoisia ja eri kuvataiteen lajeihin erikoistuneita taidemyymälöitä.

Mistä tuntee hyvän kuvataiteen?

Kuvataidetta arvioidessa tulee pohtia ensin, arvioiko kuvataidetta omaan makuun vai haluaako sijoittaa taiteeseen. Mikäli haluaa ostaa kuvataidetta omaan makuun, kannattaa miettiä, soveltuuko taidetyö esillä olemiseen ja kokeeko taidetyön riittävän hyväksi itse. Taidesijoittamisen kohdalla tulee tuntea taiteilija ja hänen saama arvostuksensa. Harvoin taidetta huonosti tunteva kykenee tunnistamaan ns. taidealan nousevia tähtiä. Hyviä taidesijoitusvinkkejä etsiessä kannattaa tutustua alan asiantuntijoiden analyyseihin, joita on tarjolla mm. talousalan lehdissä. Asiantuntevat taideliikkeet osaavat myös neuvoa heitä, jotka haluavat ostaa hyvää kuvataidetta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *