Mikä on taiteen tehtävä?

Heti alkuun on hyvä tehdä selväksi yksi asia: Yhdellekään taideteokselle ei ole mahdollista ”määrittää” tehtävää tai tehtäviä. Se ei onnistu esseemuodossa, eikä se onnistu jokapäiväisessä keskustelussa, jos kyseistä taidetta ei ensin katsota oikeassa kontekstissa. Tehtävän määrittäminen riippuu vahvasti kontekstista. Ideaalisessa tilanteessa katsoja voi katsoa taideteosta ja tietää suurin piirtein, mistä se tuli ja milloin. Parhaassa tapauksessa katsoja tunnistaa myös taiteilijan, koska hän on osa kontekstillista yhtälöä esimerkiksi sen takia, mitä hän ajatteli taideteosta tehdessään.

Katsoja puolestaan ajattelee, ”Mitä tämä taideteos tarkoittaa minulle tässä hetkessä?”. Nämä ovat muuttujia, jotka tulisi ottaa huomioon ennen tehtävän määrittämistä. Lisäksi minkä tahansa asian ottaminen kontekstista johtaa väärinymmärryksiin. Tilanteen ollessa selvä voidaan taiteen sanoa menevän kolmeen eri kategoriaan. Näitä ovat persoonallinen, sosiaalinen ja fyysinen tehtävä. Kategoriat tosin voivat ja usein myös sekoittuvat keskenään, oli puhe mistä tahansa taideteoksesta. Taide on olemukseltaankin niin subjektiivinen asia, että sen määrittäminen on siksi vaikeaa.

Taiteen fyysiset tehtävät

Taiteen fyysiset tehtävät ovat useimmiten kaikista helpoimpia ymmärtää. Taideteokset, jotka on tehty käytettäviksi tai täyttämään jokin tarkoitus, ovat automaattisesti fyysisen tehtävän täyttäviä. Esimerkiksi: Jos näet Fijian sotanuijan, saatat olettaa, että siitä huolimatta miten hyvin se on tehty tai miten kaunis se onkaan, sillä on tarkoitus. Tässä tapauksessa tarkoitus on täyttää fyysinen tehtävä kallojen murskaamisen muodossa. Historiassa näkee monia tapauksia, joissa esimerkiksi miekat on tehty vain koristeellisiksi, vaikka miekkojen tarkoitus on aivan toinen.

Japanilainen raku-kulho on myös taidetta, joka täyttää fyysisen tehtävänsä teeseremonian aikana. Tilanne on siis koristeellista miekkaa vastakkainen. Teekuppi on tehty käyttämistä varten, mutta siitä on haluttu tehdä koristeellinen, jotta se antaisi ihmiselle enemmän hetkellä, jona sitä käytetään. Vastaavasti taas karvan peitossa olevalla Dada-liikkeen teekupilla ei ole minkäänlaista fyysistä tehtävää, koska sitä ei voi käyttää juomiseen, vaikka se luonteeltaan kuppi onkin. Arkkitehtuuri, käsityöntaidot ja teollinen design ovat kaikki taiteentyyppejä, joilla on fyysinen tehtävä.

Taiteen sosiaaliset tehtävät

Taiteella on sosiaalinen tehtävä, kun se ottaa kantaa johonkin elämän osa-alueeseen yleisesti eikä vain yhden ihmisen näkökulmasta tai kokemuksesta. Esimerkiksi julkisella taiteella oli 1930-luvun Saksassa valtava symbolinen teema. Vaikuttiko tämä taide Saksan kansalaisiin? Selvästikin kyllä, ja niin vaikuttivat myös poliittiset ja isänmaalliset julisteet liittoutuneissa maissa samaan aikaan. Poliittinen taide, palveli se mitä tahansa viestiä, pitää aina sisällään sosiaalisen tarkoituksen. Dada-teekuppi oli hyödytön teenjuomiseen, mutta se piti sisällään sosiaalisen tarkoituksen, koska se protestoi ensimmäistä maailmansotaa vastaan.

Taide, joka heijastaa sosiaalisia olosuhteita, täyttää sosiaalisen tehtävän. Realistit tajusivat tämän varhain 1800-luvulla. Dorothea Lange, ja moni muukin valokuvaaja, kuvasi usein ihmisiä tilanteissa, joita emme halua ajatella. Lisäksi myös satiiri täyttää sosiaalisia tehtäviä. Francisco Goya ja William Hogarth molemmat valitsivat tämän polun ja saivat aikaan vaihtelevan määrän menestystä sosiaalisen muutoksen herättämisessä. Joskus yhteisöissä olevat taideteokset voivat täyttää sosiaalisen tehtävän nostamalla yhteisön statusta. Esimerkiksi Calderin kuvaveistos voi olla yhteisön aarre ja ylpeyden aihe.

Taiteen henkilökohtaiset tehtävät

Taiteen henkilökohtaiset tehtävät ovat useimmiten vaikeimmat selittää. Syynä tähän on, että on lukuisia henkilökohtaisia tarkoituksia, joista kaikki ovat subjektiivisia ja näin ollen ne vaihtelevat henkilöstä riippuen. Taiteilija saattaa luoda taidetta, koska hänellä on tarve itseilmaisuun tai saadakseen saavutuksen tunteen. Hän on saattanut haluta tuoda jonkin ajatuksen tai pointin katsojalle, tai ehkäpä taiteilija halusi luoda esteettisesti kauniin kokemuksen katselijalle sekä itselleen. Taideteoksen tarkoitus saattoi olla vain viihdyttää muita. Joskus teoksella ei ole tarkoitus olla merkitystä alkuunkaan.

Hieman idealistisemmalla tasolla taide saattaa olla osa henkilökohtaisten tarkoitusten kontrollointia. Taidetta on käytetty pyrkimyksissä saada maaginen kontrolli ajankuluun, vuodenaikoihin tai jopa ruuan hankkimiseen. Taidetta käytetään tuomaan järjestystä sotkuiseen ja epäjärjestyksessä olevaan maailmaan. Ristiriitaisesti taidetta voidaan käyttää myös luomaan kaaosta, kun taitelija tuntee elämän olevan liian tavallista. Taide voi myös olla terapeuttista niin taitelijalle kuin katsojallekin. Lopulta taidetta käytetään välillä auttamaan meitä ylläpitämään itseämme lajina, koska haluamme näyttää hyvältä saadaksemme puolison.

Taiteen tehtävä subjektiivisesti

Sinä taiteen katselijana olet puolet yhtälöstä, kun taiteelle annetaan merkitystä ja tehtävää. Henkilökohtaiset merkitykset pätevät niin sinuun kuin taiteilijaankin. Kun nämä kaikki lukuisat muuttujat lasketaan yhteen yrittäessä määritellä taiteen tarkoitusta, syntyy ongelma. Sama taideteos ei merkitse samoja asioita sinulle ja vieressäsi istuvalle. Tästä syystä koko taiteen merkityksestä voisi tehdä väittelyn, jossa perusteluja löytyisi sille, että tarkoitus on olemassa tai ettei sillä ole syvempää tarkoitusta. Toki kukaan ei varmasti väitä, etteikö välittäisi mistään taiteesta.

Yhteenveto

Taiteella kiistelemättä on iso osa ja tehtävä kaikkien elämissä. Moni ei välttämättä edes ajattele, miten suuri merkitys sillä onkaan. On toki myös subjektiivista, minkä kaiken laskee taiteeksi, mutta voitko kuvitella maailmaa, jossa ei taidetta olisi? Kaikki olisi valkoista tai harmaata tai mustaa. Missään ei olisi kuvia, vaan ainoastaan tekstiä ja sekin samalla fontilla. Mikään ei herättäisi ihmisessä minkäänlaisia tunteita. Vaikka ei välittäisi taiteesta tai kävisi taidenäyttelyistä, on taiteella silti tehtävä jokaisen elämässä – ja hyvä niin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *