Pelitaide

Aina ensimmäisten pelikonsolien keksimisen ja räjähdysmäisen suosion jälkeen peliteollisuudesta on kehittynyt merkittävä ala, joka kilpailee edelleen vahvasti muun viihdeteollisuuden, kuten esimerkiksi elokuvateollisuuden kanssa. Pelien valmistaminen ja myyminen on miljardien dollarien arvoinen markkina-ala, jota mobiililaitteiden kehitys on vain vauhdittanut. Pelitaide ja peligrafiikat ovat niin ikään yksi tärkeä osa pelien valmistamista, joka vaikuttaa merkittävästi pelien myyntiin, markkinointiin ja itse pelikokemukseen. Peliartisti suunnittelee ja toteuttaa pelin grafiikat käyttäen muun muassa 2D- ja 3D-taidetta.

Monen muun digitaalisen taiteen tavoin myös pelitaide on käynyt läpi merkittäviä muutoksia ajan myötä. Vielä 80-luvulla pelivalmistajat keskittyivät täysin kehittämään pelien motoriikkaa ja sisältöä, jolloin visuaalinen puoli oli sivuseikka. Nykyään laitteiden ja odotusten kasvaessa uusilta pelijulkaisuilta odotetaan vuosi vuodelta yhä hienompaa grafiikkaa ja pelitaidetta. Visuaalisuuden odotetaan lisäksi herättävän tunteita. Pelien hahmojen ja maailmojen ympärille on niin ikään kehittynyt erilaisia alakulttuureita, joista merkittävin on pelin fiktiivisiksi henkilöhahmoiksi pukeutuminen eli cosplay.

Pelitaiteen historiaa

Pelitaiteen historia alkoi samaan aikaan, kun videopelejä alettiin valmistaa. Ensimmäiset peliartistit olivat samalla koodaajia, joten ensimmäiset pelit eivät olleet visuaalisesti vaikuttavia. Pelien kuten Pongin grafiikka oli hyvin minimaalista, eikä siinä käytetty paljoakaan luovuutta. Vasta 1980-luvulla pelitaide alkoi nousta pelisuunnittelussa tärkeämpään asemaan. Ensimmäinen peliartisti, joka merkittävästi vaikutti pelitaiteen kehitykseen, oli japanilainen Shigeru Miyamoto. Miyamoto toimi peliartistina Mario Bros- ja Donkey Kong -peleissä. Hän toi ensi kertaa peleihin kaksiulotteisia hahmoja ja samalla uudenlaista luovuutta.

Kun peliyrityksien budjetit alkoivat kasvaa 1990-luvulla, alettiin myös pelitaiteeseen käyttää enemmän rahaa. Kolmiulotteista grafiikkaa käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 1994. Tämän takia peliartisti ja pelin koodaaja joutuivat tekemään hyvin tarkkaa yhteistyötä, sillä 3D-grafiikka oli vielä uutta ja tuntematonta. Teknologian ja pelien kehittyessä peliartistien mahdollisuudet ovat kasvaneet. Nykypäivien pelitaiteessa pyritään mahdollisimman realistiseen grafiikkaan, jotta pelikokemus muodostuisi yhä suuremmaksi elämykseksi. Peleissä, kuten Until Dawn, pelihahmot on animoitu aitojen näyttelijöiden liikkeistä ja taustoina on käytetty aitoa videokuvaa.

Taiteen takana on monia tekijöitä

Pelitaiteen tekijöitä kutsutaan peliartisteiksi. He luovat pelin visuaalisen ilmeen käyttäen useita graafisia elementtejä. Näitä elementtejä ovat esimerkiksi pelin hahmot, rakennukset, ympäristö ja koko pelimaailma sekä animaatiot. Työssä voidaan käyttää grafiikkaohjelmistoja, joilla voidaan luoda 2D- ja 3D-grafiikkaa ja tehdä mallintamista sekä animaatioita. Realismiin suuntautuvat pelit vaativat lähes valokuvantarkkaa mallintamista ja suurta yksityiskohtien työstämistä hahmojen, ajoneuvojen sekä maisemien saamiseksi aidon näköisiksi, kun taas lapsille suunnatuissa peleissä fantasiahahmojen ja pelimaailmojen suunnittelussa voi käyttää enemmän luovuutta.

Pelitaiteen tulee kuitenkin aina tukea ja heijastaa pelisuunnittelijan kehittämää peli-ideaa kaikissa pelin graafisissa elementeissä sekä niiden tyylissä ja luomassa tunnelmassa. Suuremmissa peliyrityksissä grafiikkapuolella työskentelee usein enemmän kuin yksi peliartisti. He saattavat olla erikoistuneita esimerkiksi 2D-grafiikkaan, 3D-grafiikkaan tai hahmosuunnitteluun. Pelisuunnittelussa peliartisti tuo omia ideoitaan esiin konseptitaiteen muodossa. Tällöin suunnittelutiimi saa ensikäsityksen esimerkiksi hahmoista, pelitasojen ulkoasuista ja muusta ympäristöstä. Hän tekee myös kuvakäsikirjoituksia eli storyboardeja, joilla havainnollistetaan tapahtumien kulkua ja kuvakulmia.

2D-grafiikka vs. 3D-grafiikka

Tällä hetkellä markkinoita hallitsee kahdenlainen peligrafiikka: 2D ja 3D. Kolmiulotteisen 3D-grafiikan on uskottu jo korvanneen täysin 2D-grafiikan, mutta edelleen julkaistaan vuosittain useita 2D-pelejä. Ne kiinnostavat vieläkin monia niiden yksinkertaisuuden, vähäisten laitevaatimusten, helppouden ja esteettisyyden takia. Ne tarjoavat myös tietynlaista nostalgiaa. Erityisesti mobiilipelimarkkinoilla 2D-pelit ovat erityisessä suosiossa. Kuvakulmien vaihtuminen ja realistisemmat 3D-pelit kuitenkin kiinnostavat modernia pelaajaa huomattavasti enemmän. 3D-pelien suunnittelu ja toteutus vaatii kuitenkin useamman peliartistin työpanoksen ja pitkän ajan.

Monet peliyritykset ovat siirtyneet myös käyttämään niin sanottua 2,5D-grafiikkaa. Termi on monimuotoinen ja vaihtuva riippuen käyttökohteesta. Englanniksi 2,5D:stä käytetään myös nimetystä pseudo-3D. Tällöin kyseessä on kolmiulotteiselta vaikuttava peli, jonka valmistamiseen on käytetty 2D-työkaluja. Harrastelijapiireissä 2,5D voi tarkoittaa 3D-pelimoottorilla valmistettua tasohyppelyä sivulta sivulle. Myös pelkistä kuvista koostuva grafiikka, joka on aseteltu kolmiulotteiseen avaruuteen, on 2,5D-grafiikkaa. Samoin kolmiulotteisten elementtien sijoittaminen 2D-ympäristöön sisältyy 2,5D-grafiikkaan. Tästä huolimatta 3D-grafiikan suosion perustana on sen reaaliaikainen ja interaktiivinen visuaalisuus ja animointi.

Pelitaide Suomessa

Käsitteenä pelitaide on Suomessa vielä uusi käsite, joskin jokaista julkaistua peliä voidaan pitää tietynlaisena taideteoksena. Suurin osa suomalaisesta peliteollisuudesta on painottunut pääkaupunkiseudulle, jossa päämajaa pitää melkeinpä 40 prosenttia kaikista Suomen peliyrityksistä. Suomessakin peliala kehittyy ja kasvaa koko ajan, joten yrityksillä on huutava pula ammattitaitoisista peliartisteista ja graafikoista. Pelitaide on niin ikään noususuunnassa, ja myös suomalaista pelitaidetta pääsee esittelemään suositulla DeviantART-taidesivustolla, jossa alan ammattilaiset sekä harrastelijat voivat verkostoitua, saada tukea ja esitellä taitojaan.

Fanitaide

Monet pelisarjat nauttivat suursuosiota ympäri maailmaa. Menestyksen yhtenä sivutuotteena on tuhansien pelien fanien tekemä fanitaide. Pelien käyttäjät piirtävät taitojensa mukaan sarjakuvia, animaatioita ja muita piirustuksia muodostaen omia tarinoitaan, jotka liittyvät pelin juoneen. Ne voidaan valmistaa perinteisesti piirtäen, maalaamalla tai käyttäen digitaalisia piirustusohjelmia. Fanitaidetta tehdään erityisen paljon legendaarisista peleistä kuten Final Fantasy, World of Warcraft ja Overwatch. Fanitaidetta voi esitellä internetissä DeviantART-sivuston tapaisten taidesivustojen tai faniportaalien kautta. Monelle peliartistille fanitaide on ensimmäinen askel kohti ammattiuraa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *