Sanataide kuuluu meille kaikille

Puhumme, kuuntelemme ja kirjoitamme joka päivä. Olemmeko siis sanataiteilijoita? Sanataide tarkoittaa luovaa ja tietoista kielenkäyttöä, jossa sanoilla, ajatuksilla ja lauseilla leikitään, ja niitä yhdistetään muodostaen kokonaisuuksia. Sanataidetta voi olla runo, vitsi, tarina tai muu kirjallisuuden teos. Sanataide on tärkeä osa lasten kielellisen ajattelun ja maailman hahmottamisen kehittymistä. Sanataiteen harrastaminen onkin oiva keino kasvattaa lasten kielellistä kyvykkyyttä ja myöhempää menestymistä mm. ryhmätilanteissa, joissa omien ajatusten pukeminen sanoiksi on erityisen tärkeää.

Sanataide elää myös sosiaalisessa mediassa, ja esimerkiksi Facebook-päivitykset tai twiitit voivat olla mitä parhain alusta sanataiteelle. Sanataide eroaa tavallisesta kielenkäytöstä siten, että sanataiteessa keskitytään luovaan kielenkäyttöön ja nautitaan siitä tietoisesti. Sanataiteessa ei tarvitse olla kirjallinen mestari, vaan kynnys aloittaa sanataiteilu on minimaalisen pieni. Tarvitset vain kynän ja paperia, puhelimen muistiinpanot tai tietokoneen näppäimistön. Sanataide voi olla hyvä tapa purkaa ja avata ajatuksiaan, hahmottaa ympäröivää maailmaa tai luoda jotain uutta.

Sanataide voi olla hyödyksi muillakin elämän osa-alueilla

Kieli ja näin ollen myös sanat ovat ajattelun väline. Hahmotamme ympäröivää maailmaa sanojen ja käsitteiden kautta, jotka olemme omaksuneet oppiessamme puhumaan ja kirjoittamaan. Sanataidetta on ollut olemassa jo ennen kirjoitustaitoa, sillä sitä voi luoda ja välittää sukupolvelta toiselle myös suullisten tarinoiden ja lorujen muodossa. Sanataidetta voi luoda omalla äidinkielellään tai muulla osaamallaan vieraalla kielellä, jonka opiskelussa se voi viedä eteenpäin ja laajentaa sanavarastoa ja osaamista. Ennen kaikkea sanataiteessa oppii luovuutta.

Sanataidetta on mahdollista harjoittaa itsenäisesti tai opiskella ryhmässä tai kursseilla. Sanataiteen opiskelun tavoitteena on kielellisen ilmaisun ja mielikuvituksen laajentaminen ja rikastuttaminen. Sanataiteen kautta oppii kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta sekä laajentaa ajattelutaitoaan, eläytymiskykyään, ilmaisuvarojaan ja kaiken tämän kautta kehittää omaa identiteettiään. Sanataiteen kautta on mahdollista kehittää myös medialukutaitoaan. Sanataide on taiteen muotona demokraattinen ja vapaa, koska se on riippumaton varallisuudesta, välineistä ja fyysisestä kunnosta. Sanataide ei vaadi erityisiä taitoja, vaan sitä voi harjoitella kuka tahansa.

Sanataide on luovaa ilmaisua

Sanataide kehittää luovuutta, haastaa ajattelua ja virittää mielikuvitusta. Sanataidetta voi yhdistää esimerkiksi kuvataiteeseen, musiikkiin tai näytelmätaiteeseen. Sanataidetta voi maalata, jolloin sanojen sisältöön ja rytmiin liittyy myös sanojen ulkonäkö ja muodot. Sanataidetta voi laulaa tai säveltää, jolloin se on osa musiikkia. Lyriikat ovat parhaillaan sanataidetta. Näytelmätaide perustuu usein käsikirjoitukselle, joka muodostuu juonesta ja repliikeistä. Erityisesti repliikit voidaan kirjoittaa ja luoda sanataiteen periaattein eli leikitellen ja yhdistellen sanoja luovasti ja inspiroivasti.

Sanataidetta voi harrastaa jo ennen kuin osaa lukea. Ääneen lukeminen on jaettua sanataidetta ja kehittää esimerkiksi lasten kielellistä osaamista paljon. Sananlaskut ja aforismit ovat ikiaikaista sanataidetta. Sanataide sisältää merkityksiä, mutta on myös foneettista tulkintaa. Sanataide voi painottua merkityksen sijaan esimerkiksi enemmän riimittelylle kuin syvälliselle sisällölle. Sanataidetta voi rikastuttaa tekemällä sitä eri murteilla. Suomessa on useita eri murteita, joiden virkistämistä ja ylläpitämistä voidaan toteuttaa sanataiteen kautta. Myös runot ja lorut ovat sanataidetta parhaimmillaan.

Missä menee sanataiteen raja?

Onko uutisotsikko sanataidetta, entäpä leffa-arvostelu tai ravintolan menun tekstit? Kaikki kirjoittaminen ja lukeminen ei ole sanataidetta. Tavallinen ravintolan menu ei ole sanataidetta, mutta se voidaan luoda sanataiteen kautta esimerkiksi nimeämällä ruoat luovasti tai tarinallistamalla ravintolan imago ja menu. Sanataidetta voidaan käyttää osana liiketoimintaa ja toimituksellista kirjoittamista, mutta jotkin asiat, kuten uutiset, ohjeet tai varoitukset tulee pitää sanataiteen ja kikkailun ulkopuolella. Virallisten tiedotteiden tarkoitus on luovuuden sijaan olla funktionaalisia ja saada viestinsä suorinta reittiä läpi.

Digitalisaatio mahdollistaa kirjoittamisen ja omien tekstien levittämisen aivan uudella tapaa verrattuna aiempaan paperin, kynän ja painotalojen hallitsemaan aikaan. Kuka vain voi luoda sisältöä ja jakaa sen suurille yleisöille internetin ja sosiaalisen median kautta. Pienetkin asiat voivat tulla niin sanotusti viraaleiksi, jos ne leviävät tarpeeksi monien jakojen kautta suurten yleisöjen tietoisuuteen. Sata vuotta sitten kirjoitettu hyvän runo jäi todennäköisesti kirjoituspöydän laatikkoon tai ehkä ystävä luki sen. Nyt tilanne ja mahdollisuudet ovat toiset sanataiteen levittämiselle.

Miten sanataidetta voi luoda?

Sanataide kuulostaa kehittävältä ja houkuttelevalta, mutta miten sitä voisi itse harjoittaa? Sanataiteen harjoittelun voi aloittaa lukemalla muiden teoksia, kuten runoja, tarinoita ja laulujen sanoja. Lukemalla rikastat sanavarastoasi ja opit erilaisia tyylejä sekä virität aivosi uuden aiheen pariin. Teoksiin tutustumisen jälkeen voit kirjoitella esimerkiksi tajunnanvirtaa tai lyhyitä loruja ja satuja. Tärkeää on olla olematta liian kriittinen itseään kohtaan. Luultavasti ensimmäiset kirjoitukset eivät ole kummoisia, mutta jos ne nähdään polkuna kohti kehitystä, ollaan oikealla suunnalla.

Maailmaa hahmotetaan sanojen kautta

Ihmiset ovat kautta aikain hahmottaneet maailmaa ja sen tapahtumia kielen kautta. Kieli auttaa ihmisiä kommunikoimaan ja kommunikointi on vaatimus toimivalle yhteistyölle. Ilman kielen kehitystä olisi koko yhteiskunta melko alkeellisella tasolla. Kieli ja sanat ovat osa jokapäiväistä elämäämme. Kielen tai useiden kielien taitaminen ei koskaan ole haitaksi, vaan tekee meistä parempia itseilmaisijoita sekä ryhmän ja koko yhteiskunnan jäseniä. Sanataide on tapa nauttia kielestä huolettomasti ja leikkien keskittyen iloon ja inspiraatioon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *